Sự phát triển của công nghệ blockchain: 3 giải pháp ứng phó của ngành tài chính

Công nghệ blockchain đe dọa làm đảo lộn ngành tài chính. Trong khi, nó mang đến một cơ hội tiết giảm chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng thì cũng làm cho một số công việc, như kế toán trở nên lạc hậu. 

Vậy, các chuyên gia tài chính có thể làm gì để tái định hình lại chính mình trước nguy cơ công việc này bị biến mất. Mới đây, trong một bài viết của mình, tiến sĩ Erica Pimentel, đại học Concordia đã đưa ra một số giải pháp. 

Đánh giá lại nền tảng giá trị của mình

Điều đầu tiên mà các chuyên gia cần làm là đánh giá lại nền tảng giá trị của mình. Công việc của họ làm tốt hơn những người khác ở điểm nào? Những kỹ năng chuyên môn này có thể được làm mới lại như thế nào để hấp dẫn các khách hàng mới hoặc phát triển các loại hình dịch vụ mới?

Ví dụ như, các kế toán từ lâu đã nhận thức được công nghệ có tiềm năng làm gián đoạn nghề nghiệp của mình. Một số cho là blockchain có thể thay thế hoàn toàn công việc kiểm toán. Tuy nhiên, các kiểm toán viên đã có thể định hình lại một cách thành công kỹ năng nghề nghiệp của mình để mở rộng sang những lĩnh vực mới.

Để làm được điều này, nghề kế toán đã phải tìm ra sức mạnh của mình nằm ở đâu và những thứ này có thể được kết hợp với các hình thức kỹ năng chuyên môn khác như thế nào để tạo ra những điều mới mẻ. 

Sự phát triển của công nghệ blockchain: 3 giải pháp ứng phó của ngành tài chính

Hãy đón nhận những công nghệ mới

Công nghệ blockchain đặt ra một thách thức độc đáo, bởi vì nó được thiết kế để làm đảo lộn trật tự tài chính truyền thống. Tiền điện tử Bitcoin được tạo ra, phân phối, giao dịch và lưu trữ qua việc sử dụng blockchain, đặc biệt là hệ thống sổ cái ngang hàng, phi tập trung đang làm thay đổi cách thức trao đổi của tiền tệ. 

Mặc dù vậy, xác suất các ngân hàng được thay thế bởi các ứng dụng dựa trên blockchain không có khả năng diễn ra sớm, mà cần nhiều thời gian trong lâu dài. Như một hệ quả, một số ngân hàng đã phát triển các nền tảng cho phép khách hàng giao dịch các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ether hoặc XRP. 

Công ty dịch vụ tài chính toàn cầu JP Morgan đã phát triển một đồng coin cho phép thanh toán đồng thời giữa các khách hàng của mình. Những diễn biến này phản ánh một sự chuyển rộng lớn trong thái độ của các nhà quản lý và ngân hàng đối với tiền điện tử nói riêng và blockchain nói chung. 

Nâng cao kỹ năng

Sự chuyển hướng đến cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực blockchain đòi hỏi một trình độ cao kỹ năng về công nghệ thông tin. Nghiên cứu cho thấy, nhiều kế toán đã gặp hạn chế trong việc tiếp cận các khách hàng trong lĩnh vực blockchain do thiếu năng lực về công nghệ. 

Thực tế thì sự phát triển của công nghệ đe dọa đến tất cả các ngành nghề và viễn cảnh biến mất các ngành nghề này là có thực. Cách tốt nhất là nên tập trung vào những điều mà ngành nghề đó làm tốt nhất, thậm chí còn phải tốt hơn nữa. 

Theo BeInCrypto

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm