Sự hy sinh của Tornado Cash mang lại tương lai tốt hơn cho tiền điện tử

Nhà đầu tư Kevin O'Leary của Shark Tank cho rằng việc Tornado Cash bị điều tra và cấm sử dụng mang đến tương lai tốt hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Những quy định ngày càng chặt chẽ hơn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr