Polygon đưa ra ba đề xuất để triển khai nâng cấp Polygon 2.0

Các nhà phát triển đằng sau Polygon đã đưa ra ba đề xuất để triển khai nâng cấp Polygon 2.0. Những đề xuất này bao gồm việc tạo mã thông báo POL để thay thế mã thông báo MATIC theo nhiều cách khác nhau. Đề xuất đầu tiên trong ba đề xuất, PIP-17, phác thảo giai đoạn đầu của Polygon 2.0. Nội dung chính của đề xuất là đảm bảo rằng người dùng cuối và nhà phát triển không cần thực hiện bất kỳ hành động nào đối với chuỗi PolygonPoS và PolygonzkEVM hiện có trong quá trình nâng cấp. Thứ hai, PIP-18 khuyến nghị triển khai mã thông báo POL, được thiết kế để thay thế mã thông báo MATIC hiện có và trở thành tài sản gốc và tài sản định mệnh của hệ sinh thái Polygon. Thứ ba, PIP-19 yêu cầu mã thông báo gas gốc trên PolygonPoS phải được nâng cấp từ MATIC lên POL để đảm bảo khả năng tương thích ngược tối đa. Điều này đảm bảo rằng việc nâng cấp lên token mới sẽ không thay đổi tính tương thích của hợp đồng thông minh trên PolygonPoS. Mục đích của việc này là để đảm bảo rằng các thuộc tính mã thông báo POL được nâng cấp không thay đổi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights