Konvoy Ventures huy động thành công 150 triệu đô la

VC Konvoy Ventures thông báo huy động thành công 150 triệu đô la, dự kiến số tiền đầu tư 20 – 30% vào blockchain game.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr