Space Nation Sẵn Sàng Khởi Động Chào Bán Khoang Khám Phá T1!

Space Nation hân hoan thông báo về việc ra mắt khoang khám phá T1 “Bering” – một cơ hội độc đáo để tham gia vào hành trình khám phá vũ trụ đầy phiêu lưu. Chào bán sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ tối nay (giờ Bắc Kinh) với giá niêm yết 0,02 ETH và giá chào bán công khai 0,03 ETH.

Lịch trình chào bán:

  • Whitelist:
    • Thời gian Mint được đảm bảo: 10:00 – 12:00 tối nay (giờ Bắc Kinh)
    • Thời gian Mint chờ đợi: 0:00 – 2:00 sáng ngày 21 tháng 5 (giờ Bắc Kinh)
  • Chào bán công khai: 2:00 sáng – 4:00 sáng ngày 21 tháng 5 (giờ Bắc Kinh)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr