Dữ liệu: DeFi TVL toàn mạng vượt mốc 100 tỷ USD

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy TVL trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) trên toàn mạng đã vượt mốc 100 tỷ USD và hiện đang ở mức khoảng 105,26 tỷ USD. Đây là mức cao mới kể từ tháng 6 năm 2022.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr