Tether thông báo không nắm giữ thương phiếu Trung Quốc để bảo trợ cho USDT

Tether thông báo không nắm giữ thương phiếu Trung Quốc để bảo trợ cho USDT và họ đang có kế hoạch giảm lượng thương phiếu nắm giữ về tổng thể.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr