Giám đốc tài chính của Tesla thất vọng với khoản đầu tư Bitcoin của Musk

Theo tin tức vào ngày 15 tháng 5, những người quen thuộc với vấn đề tiết lộ rằng giám đốc tài chính hiện tại của Tesla Zach Kirkhorn (Zach Kirkhorn) đã thất vọng với khoản đầu tư nổi tiếng của Musk vào Bitcoin. Tesla đã mua số bitcoin trị giá 1,5 tỷ đô la vào đầu năm 2021 và Zach Kirkhorn miễn cưỡng giữ số tiền điện tử này trên bảng cân đối kế toán của công ty, sau khi đã bán gần hết số tiền này vào năm ngoái. Hồ sơ của SEC cho thấy Tesla Inc. đã kiếm được khoảng 192 triệu đô la tiền lãi từ các khoản đầu tư tiền điện tử của mình.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr