Solv Protocol và Lista DAO đã đạt được sự hợp tác, SolvBTC staking có thể nhận được khích lệ gấp đôi

Solv Protocol đã công bố hợp tác chiến lược với giao thức cho vay stablecoin phi tập trung Lista DAO hiện sẵn sàng chấp nhận SolvBTC làm tài sản thế chấp của nền tảng. Người dùng cầm cố SolvBTC trên nền tảng Lista DAO không chỉ có thể nhận Lista DAO. phần thưởng airdrop cộng đồng, bạn cũng có thể nhận được gấp đôi điểm khích lệ Solv. Hiện tại, hơn 20 chuỗi công khai có tiếng và các giao thức DeFi hàng đầu, bao gồm Ethena Labs, BaBylon, Linea, Zklink, v.v., đã thông báo rằng họ sẽ chấp nhận SolvBTC làm tài sản hợp tác và cung cấp khích lệ bổ sung.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr