Uniswap thông báo chặn 253 địa chỉ ví liên quan đến Tornado Cash

Uniswap thông báo chặn 253 địa chỉ ví trong đó có 30 địa chỉ là tên miền Ethereum ENS và tất cả có liên quan đến Tornado Cash.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr