Solana Labs ra mắt API phát triển trò chơi web3 GameShift

Solana Labs, nhóm xây dựng chuỗi khối Solana, đã công bố ra mắt GameShift. Theo báo cáo, đây là một API phát triển trò chơi web3 thống nhất được thiết kế để giảm bớt những khó khăn chính mà các nhà phát hành trò chơi gặp phải khi phát triển trò chơi hoặc chuyển trò chơi sang web3 . Với GameShift, các nhà phát triển có thể truy cập toàn bộ kho thành phần web3 đáng tin cậy của bên thứ ba trên Solana thông qua một API duy nhất và GameShift dự kiến ​​sẽ khả dụng rộng rãi vào cuối năm nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr