Tether, Bitfinex và Hypercore khởi chạy nền tảng hỗ trợ xây dựng ứng dụng P2P

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex cùng với Tether (USDT) và Hypercore đã công bố ra mắt nền tảng được mã hóa hoàn toàn, Holepunch, để xây dựng các ứng dụng ngang hàng (P2P).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr