Solana Foundation: Một số trình xác thực đã thực hiện các cuộc tấn công “bánh sandwich” chống lại người dùng và đã bị xóa

Solana Foundation đã thông báo rằng do một nhóm người vận hành trình xác thực tham gia vào một cuộc tấn công “bánh sandwich” nhằm vào người dùng Solana nên tổ chức này đã loại họ khỏi chương trình ủy quyền. Mert Mumtaz, người đồng sáng lập Helius, nhà cung cấp Solana RPC, giải thích rằng động thái này sẽ đảm bảo rằng nền tảng không được ủy quyền cho những người xác nhận thực hiện các cuộc tấn công tầng lửng độc hại vào người dùng bán lẻ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr