Số tiền hackers trả lại cho Nomad Bridge tăng lên hơn 36 triệu đô la

Trong số 190 triệu đô la mà Nomad Bridge bị hack thì tin tặc đã trả hơn 36 triệu đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr