FDIC: Hầu hết tất cả các khoản tiền gửi liên quan đến tài sản kỹ thuật số tại SignatureBank đều không được bảo hiểm

Cuộc điều tra của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) về sự sụp đổ của SignatureBank đã phát hiện ra rằng các khoản tiền gửi bằng tiền điện tử của ngân hàng này đang gặp rủi ro. không được bảo hiểm. . FDIC cho biết ban lãnh đạo SignatureBank đã không hiểu những rủi ro cố hữu trong các khoản tiền gửi không được bảo hiểm và không chuẩn bị cho việc rút tiền ngân hàng.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr