Slerf: 30.000 SOL đã được hoàn lại cho người mua trước đợt bán hàng và tất cả khoản tiền hoàn lại dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng vài tuần

Dự án meme sinh thái Solana Slerf thông báo rằng họ đã trả lại 30.125 SOL cho người mua trước khi bán và 23.700 SOL vẫn chưa được trả lại. Hơn 27.000 ví đã được hoàn tiền (97%), với chưa đến 800 ví vẫn đang chờ xử lý. Slerf cho biết việc hoàn trả đầy đủ dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong vài tuần tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr