Robinhood đã niêm yết token Uniswap UNI

Robinhood, sàn giao dịch chứng khoán và tiền mã hóa, đã thông báo rằng họ đã niêm yết token Uniswap UNI.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr