Skyland Ventures đầu tư vào Bitlayer, mạng lớp thứ hai Bitcoin

Công ty đầu tư mạo hiểm Nhật Bản Skyland Ventures đã công bố đầu tư vào Bitlayer, mạng lớp thứ hai Bitcoin. Khoản đầu tư này sẽ giúp Bitlayer phát triển công nghệ tiên tiến và khả năng tương thích EVM, mở ra những khả năng mới cho các nhà phát triển và người dùng.

Yuan Xiaohang, đối tác chung và CSO của Skyland Ventures, tin rằng Bitlayer có tiềm năng to lớn để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin. Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng công nghệ tiên tiến của Bitlayer và khả năng tương thích EVM sẽ mở ra những khả năng mới cho các nhà phát triển và người dùng. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Bitlayer để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho Bitcoin.”

Charlie Hu, người đồng sáng lập Bitlayer, cho biết Skyland Ventures đã tham gia tài trợ vòng Series A của dự án và hai bên sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược để cùng xây dựng cộng đồng nhà phát triển và hệ sinh thái Bitcoin Nhật Bản.

Skyland Ventures là tổ chức đầu tư mạo hiểm Nhật Bản đã thành lập quỹ Web3 Skyland Ventures No. 4 Fund với tổng vốn huy động 5 tỷ yên (khoảng 38 triệu USD). Quỹ chủ yếu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Web2 và Web3, đồng thời đặc biệt tích cực đầu tư vào lĩnh vực AI sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số như Metaverse.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr