Shiba Inu huy động 12 triệu USD cho chuỗi L3 mới với token TREAT

Shiba Inu đã huy động thành công 12 triệu USD thông qua việc bán token TREAT chưa phát hành. Số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển Shiba Inu Layer 3, một blockchain tập trung vào quyền riêng tư.

Vòng gọi vốn thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn: Polygon Ventures, Mechanism Capital, Big Brain Holdings, Shima Capital, Animoca Brands, Morningstar Ventures, Woodstock Fund, DWF Ventures, Stake Capital, Comma 3 Ventures. (The Block)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr