SEC: Phán quyết về Ripple có thể có ‘Tác động đáng kể’ đối với các vụ kiện khác của tòa án

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tuyên bố rằng phán quyết gần đây đối với Ripple có thể có “tác động đáng kể” đối với các vụ kiện khác. SEC hiện đang xét xử các vụ kiện chống lại CoinbaseBinance đã vi phạm luật chứng khoán. SEC tuyên bố rằng phán quyết bán hàng theo chương trình có thể có tác dụng thuyết phục đáng kể đối với các hành động thực thi SEC đang chờ xử lý khác nhau liên quan đến việc các tổ chức phát hành cung cấp và bán tài sản mã hóa một cách bừa bãi cho các nhà đầu tư đại chúng thông qua các nền tảng giao dịch tài sản mã hóa, bao gồm cả trường hợp đang chờ xử lý hiện tại. Jinse Finance đã báo cáo rằng SEC đã đệ đơn yêu cầu kháng cáo giữa các bên trong vụ kiện chống lại RippleLabs.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights