Scaramucci lạc quan về thị trường tiền điện tử khi hợp nhất diễn ra

Founder của Skybridge Capital, Anthony Scaramucci tin rằng những triển vọng tiếp theo của thị trường tiền điện tử đến sau khi Ethereum hợp nhất. Những chỉ số vĩ mô như lạm phát suy yếu tại Hoa Kỳ, quan hệ đối tác kinh doanh mở rộng khi ngày càng nhiều tổ chức tài chính lớn tham gia vào crypto và việc bơm thổi giá diễn ra ít hơn trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr