Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (14/7): Cực kỳ sợ hãi (18 điểm)

Tâm lý chung của thị trường hôm nay tốt hơn hôm qua (15 điểm) sau khi Bitcoin quay trở lại mốc $20.000.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr