Mạng thử nghiệm Ethereum mới có tên là ‘Holesky’ sẽ ra mắt vào tháng tới

Vì mạng thử nghiệm Ethereum Goerli sẽ ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2024, nên một mạng thử nghiệm Ethereum mới có tên “Holesky” sẽ được ra mắt vào tháng tới. Cái tên vẫn theo truyền thống đặt tên testnet theo tên một nhà ga xe lửa Cái tên Holesky bắt nguồn từ Nádraží Holešovice, một ga tàu điện ngầm ở Praha. Mặc dù Holesky có thiết kế rất giống với Sepolia, nhưng nó được dành nhiều hơn cho phát triển cơ sở hạ tầng và giao thức. Trong thời gian chờ đợi, Sepolia sẽ vẫn là nơi thử nghiệm cho các ứng dụng dựa trên Ethereum. Không giống như Sepolia, Holesky sẽ có nguồn cung cấp mã thông báo testnet cố định. Tuy nhiên, giới hạn trên 1,6 tỷ vẫn cao hơn nhiều so với tổng nguồn cung ETH của mainnet, hiện là khoảng 120 triệu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights