Tin nóng ⇢

Sàn giao dịch chứng khoán châu Âu niêm yết Bitcoin ETP

Sản phẩm tài chính chú trọng vào môi trường được ra mắt bởi một công ty con của DeFi Technologies.

Một công ty con của DeFi Technologies, Valor, sẽ ra mắt sản phẩm giao dịch Bitcoin trung hòa carbon (ETP) mới trên Sàn giao dịch Chứng khoán Frankfurt. Giao dịch ETP bắt đầu vào thứ sáu ngày 23/9.

Công ty định vị ETP của mình là sự tiếp cận “bền vững và thân thiện với khí hậu” đối với Bitcoin (BTC) với phí quản lý là 1,49%. Theo báo cáo, sự phù hợp với các mục tiêu môi trường toàn cầu và Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp (ESG) đạt được thông qua việc tài trợ cho các sáng kiến ​​loại bỏ và bù đắp carbon được chứng nhận nhằm trung hòa lượng khí thải carbon BTC liên quan.

Để xây dựng ETP, Valor đã hợp tác với Patch – một nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng hành động khí hậu và trước đây đã từng làm việc với Andreessen Horowitz và các nhà đầu tư tổ chức nổi bật khác. Thông báo nêu rõ:

Tất cả lượng khí thải carbon liên quan đến khoản đầu tư sẽ được tự động đặt mục tiêu để đạt được sản lượng carbon trung hòa bằng cách sử dụng giải pháp dựa trên API của Patch, có ảnh hưởng bởi các yếu tố đầu vào khác nhau, chẳng hạn như hiệu quả của thiết bị khai thác, phân phối năng lượng băm và dữ liệu phát thải carbon cấp quốc gia, để ước tính lượng khí thải carbon mà danh mục đầu tư của Valor có

Patch sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn các dự án dựa trên tính toàn vẹn về môi trường của chúng. Các tiêu chí này sẽ bao gồm tính bổ sung, tính lâu dài thực sự và có thể kiểm chứng được cũng như tính phủ định.”

Các dịch vụ cung cấp ETP hiện có của Valour bao gồm Valor Binance (BNB), Valor Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) và Enjin (ENJ). Vào tháng 3 năm 2022, công ty báo cáo rằng họ đã đạt được 274,2 triệu đô la tài sản đang quản lý.

Mặc dù thị trường tiền điện tử suy giảm trong năm nay, sự quan tâm đến các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử vẫn chưa bao giờ bị lắng xuống. Vào tháng 7, công ty đầu tư tiền điện tử của Thụy Sĩ 21Shares đã tung ra hai ETP mới giúp cho các nhà đầu tư có khả năng tiếp cận với các loại tiền điện tử lớn nhất – Bitcoin và Ether (ETH) – đồng thời nhằm mục đích làm dịu sự biến động thông qua việc tái cân bằng tài sản với đồng đô la Mỹ.

Có thể bạn quan tâm