Ripple hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán cho NHTM bằng XRP tại Brazil

Ripple đã công bố ra mắt Tính thanh khoản theo yêu cầu (ODL) của RippleNet với Ngân hàng Travelex ở Brazil.  Các doanh nghiệp được hỗ trợ thanh toán bằng XRP của Ripple.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr