Ripple đã trở thành thành viên đầy đủ của BIS “Giải quyết thanh toán xuyên biên giới và mở rộng khả năng tương tác”

Ripple hiện đã trở thành thành viên chính thức của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) “Giải quyết thanh toán xuyên biên giới và khả năng tương tác mở rộng”. Việc gia nhập, diễn ra vào ngày 9 tháng 8, là một phần trong sáng kiến ​​rộng lớn hơn của Ủy ban Thanh toán Quốc tế về Thanh toán và Cơ sở hạ tầng Thị trường. Ủy ban, bao gồm 33 thực thể, do Ulrich Bindseil, giám đốc cơ sở hạ tầng thị trường và thanh toán chung tại Ngân hàng Trung ương châu Âu, làm chủ tịch. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã trở thành một trong những tổ chức tài chính quốc tế lớn thúc đẩy hợp tác tiền tệ và tài chính giữa các ngân hàng trung ương. Theo một thông báo gần đây từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, sự thành công của các khoản thanh toán xuyên biên giới G20 sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự hợp tác giữa hai lĩnh vực. Hơn nữa, BIS nhấn mạnh rằng những cải tiến cần thiết đối với hệ thống thanh toán và các thỏa thuận cơ bản đòi hỏi “sự phối hợp, hợp tác và cam kết toàn cầu từ nhiều cơ quan công quyền và các bên liên quan trong khu vực tư nhân”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights