Wu Jiezhuang: web3.0 có thể được coi là một nền tảng hiển thị và sáng tạo mới

Johnny Ng, thành viên của Ủy ban toàn quốc lần thứ 14 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và là thành viên của Hội đồng Lập pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội X rằng những người tham dự đã có bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về Sáng tạo. Phát triển Công nghệ và Nghệ thuật 2023 do Tạp chí Bauhinia tổ chức với chủ đề là Web3.0, chúng ta có thể coi web3.0 là một nền tảng sáng tạo và hiển thị mới. Thông qua công nghệ chuỗi khối, tôi nghĩ rằng Hồng Kông có thể tạo ra một thị trường nghệ thuật kỹ thuật số phi tập trung, cho phép các nghệ sĩ toàn cầu tự do sáng tạo và giao dịch các tác phẩm kỹ thuật số của họ, đồng thời đảm bảo an toàn cho bản quyền của họ; xây dựng một nền tảng xã hội, những người xây dựng có thể chia sẻ và trao đổi trực tiếp hơn các khái niệm nghệ thuật kịp thời phá vỡ những hạn chế về địa lý và ngôn ngữ, xây dựng Hồng Kông thành trung tâm giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Trung Quốc và nước ngoài.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights