Ripple bổ nhiệm cựu Giám đốc tài chính Nielsen Warren Jenson vào Hội đồng quản trị

Theo CoinDesk, Ripple đã bổ nhiệm Warren Jenson, cựu giám đốc tài chính của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, làm thành viên hội đồng quản trị. WarrenJenson cũng đã từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Amazon, DeltaAirlines, NBC, ElectronicArts. Hội đồng quản trị hiện cũng bao gồm cựu thủ quỹ Hoa Kỳ Rosie Rios, cựu giám đốc điều hành của JPMorgan Chase & Co. Sandie O’Connor và giám đốc điều hành Michael Warren của Tập đoàn Albright Stonebridge.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr