ETP được hỗ trợ Bitcoin của 21Shares đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn

21Shares đã tweet rằng ETP của họ, được hỗ trợ 100% bằng Bitcoin, đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr