Radiant Capital thông qua đề xuất phân bổ ARB cho người dùng khóa dLP

Theo ghi nhận của Tiendientu, giao thức cho vay đa chuỗi Radiant Capital thông báo về đề xuất “RFP-18: Ứng dụng chiến lược phân bổ ARB kho bạc của Radiant DAO” đã được bỏ phiếu thông qua, với tỷ lệ chấp thuận là 89%. Ngoài ra, snapshot đầu tiên đã được hoàn thành vào ngày 18/5 và thời gian của snapshot thứ hai sẽ được công bố trong vòng 30-60 ngày tới, trước đó đã bị khóa trong 6-12 tháng trên Arbitrum và BNB Chain.

Theo đề xuất, 40% trong số 3.348.026 token ARB do Arbitrum Foundation cấp cho quỹ Radiant DAO sẽ được phân bổ cho các pool dLP đủ điều kiện tương ứng, 30% ARB sẽ được phân bổ cho các pool dLP trên Arbitrum và 30%, hoạt động như một nguồn dự trữ chiến lược để sử dụng DAO trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr