ProtocolLabs đã trả lời SEC Hoa Kỳ, nói rằng Filecoin không phải là chứng khoán

Nhóm phát triển Filecoin, ProtocolLabs đã bác bỏ tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng các token FIL là chứng khoán. dự án. Với hàng ngàn người đóng góp trên khắp thế giới. Trước đây, yêu cầu của SEC Hoa Kỳ đối với Grayscale rút lại ứng dụng ủy thác FIL không phải là ý kiến ​​của ủy ban, cũng không phải là hành động cưỡng chế đối với mạng Filecoin hoặc bất kỳ thành viên cộng đồng Filecoin nào. 

Hỗ trợ phản ứng của Grayscale đối với kế hoạch của SEC để giải thích rằng Filecoin không phải là chứng khoán. ForesightNews trước đó đã báo cáo rằng vào ngày 17 tháng 5, SEC Hoa Kỳ đã yêu cầu Grayscale rút đơn đăng ký ủy thác FIL, nói rằng FIL “tuân thủ định nghĩa về chứng khoán.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr