CTO dcSpark đánh giá thấp tính ứng dụng của blockchain Cardano

CTO của công ty blockchain dcSpark, Sebastien Guillemot, cho biết rằng Cardano là một trong những blockchain tồi tệ nhất để lưu trữ dữ liệu, bởi thiết kế như dữ liệu plutus khối 64 byte, pool ngoài chuỗi,…

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr