Bitmain ra mắt phiếu thưởng hoàn tiền cho dòng máy đào Bitcoin S19

Chương trình phiếu thưởng có cơ hội hoàn tiền lên đến 4% tổng số tiền khách hàng thanh toán nhiều đợt cho dòng máy đào Bitcoin S19.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr