Phiên bản zkSync v24 dự kiến ​​​​sẽ được triển khai trên mainnet vào ngày 6 tháng 6 và chức năng gửi và rút tiền gốc sẽ bị tạm dừng trong 24 giờ.

zkSync Các nhà phát triển đã ban hành một tài liệu trên nền tảng X cho biết bản cập nhật phiên bản v24 đã hoàn tất quá trình xem xét và dự kiến ​​sẽ được triển khai trên mainnet vào ngày 6 tháng 6. Cần lưu ý rằng trong thời gian này, chức năng gửi và rút tiền của cầu nối zkSync gốc sẽ bị vô hiệu hóa trong 24 giờ và người dùng vẫn có thể sử dụng cầu nối của bên thứ ba.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr