dYdX chặng tài khoản liên quan đến Tornado Cash

dYdX cho biết họ đã cấm các tài khoản người dùng có lịch sử sử dụng Tornado Cash. Nếu muốn bỏ chặn, người dùng cần chứng minh số tài sản đó không liên quan đến các vụ hack.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr