Dune thêm hỗ trợ giải mã ứng dụng Solana

Vào ngày 11 tháng 5, Dune, một công cụ phân tích dữ liệu blockchain, đã thêm hỗ trợ giải mã các ứng dụng Solana. Người dùng có thể tạo bộ dữ liệu dành riêng cho chương trình bằng cách giải mã đầy đủ các hướng dẫn và hướng dẫn nội bộ trong dữ liệu cấp giao dịch thô, giúp những dữ liệu này dễ dàng truy cập hơn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr