Phiên bản DFlow Beta đã được ra mắt trên mainnet Solana

DFlow đã đăng trên nền tảng X rằng phiên bản Beta của nó đã được tung ra trên mạng chính Solana và người dùng có thể kiểm tra xem họ có tư cách tham gia hay không. DFlow cho biết họ có kế hoạch cung cấp ứng dụng này cho tất cả người dùng trong vòng ba tuần tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr