Phantom Đã thêm hỗ trợ cho Ethereum và Polygon

Theo TechCrunch, ví tiền mã hóa Phantom đã thêm hỗ trợ cho mạng Ethereum và Polygon, bao gồm cả plug-in trình duyệt, iOS và Android. Ngoài ra, Phantom đã hỗ trợ hiển thị siêu dữ liệu nâng cao của NFT, chẳng hạn như giá sàn hiện tại, giá bán và các yếu tố khác trong ứng dụng, đồng thời bổ sung các tính năng bảo mật mới có thể ẩn các giao dịch rác được gửi đến ví được mã hóa để giúp ngăn chặn lừa đảo.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr