Phân tích số lượng địa chỉ đủ điều kiện airdrop zkSync: Hơn 1,65 triệu?

KOL @DefiWimar đã phân tích mã trang web ZK Nation và dự đoán có hơn 1,65 triệu địa chỉ đủ điều kiện để nhận airdrop zkSync. Tuy nhiên, hiện tại trang web tạm thời bị đóng và chưa thể xác minh tính chính xác của thông tin này.

Bên cạnh đó, @DefiWimar cũng tiết lộ địa chỉ hợp đồng ZK dùng để xác nhận quyền sở hữu trên Sepolia là: 0xbD96520e2A89232B18C4Ae4e01B6784EbAd335f8.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr