PEOPLE đã nhanh chóng vượt qua 0,059 USDT, tăng 32,27% trong 24 giờ

PEOPLE đã vượt qua mức 0,059 USDT trong một khoảng thời gian ngắn và hiện đang giao dịch ở mức 0,05755 USDT, với mức tăng 32,27% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr