Xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 5 là 83,9%

Theo CME “Fed Watch”: xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 5 là 16,1% và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 83,9%; xác suất duy trì lãi suất ở mức mức hiện tại vào tháng 6 là 11%, xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 62,2% và xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản là 26,8%.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr