Scroll triển khai hệ thống điểm thưởng Session Zero cho nhiều tài sản hơn

Mạng Layer 2 Ethereum Scroll đã mở rộng chương trình khách hàng thân thiết Session Zero của mình, cho phép người dùng kiếm điểm thưởng cho nhiều tài sản hơn.

Trước đây, chương trình chỉ hỗ trợ wrsETH, token được hỗ trợ bởi ETH trên Scroll. Nay, người dùng cũng có thể kiếm điểm cho:

  • Tranchess USDC
  • Tranchess USDT
  • Tranchess Kelp DAO

Để tham gia, người dùng chỉ cần chuyển đổi tài sản sang Scroll thông qua bất kỳ cầu nối được hỗ trợ nào. Điểm thưởng sẽ được tính từ thời điểm bắt đầu tích lũy và có thể được theo dõi trên trang web chính thức của Scroll.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr