Những thành viên phát triển Aave được thưởng 16,28 triệu đô la

Đề xuất thưởng cho các thành viên Aave 16,28 triệu đô la sau khi phát triển phiên bản V3 gần như đã được thông qua.

Cộng đồng DAO đứng sau nền tảng DeFi Aave đã thông qua đề xuất thưởng cho các thành viên trong Aave số tiền lớn, đây được xem như thành quả cho những cổ gắng các của thành viên chủ chốt.

Việc bỏ phiếu bắt đầu vào ngày 6/9 và hiện tại số phiếu ủng hộ vượt 667.000 phiếu trong khi có 320.000 phiếu chống. Số tiền trên bao gồm 15 triệu đô la thưởng cho công việc trong hơn một năm và 1,28 triệu đô la trả chi phí cho các bên kiểm toán liên quan.

Hoạt động chi trả thông qua token AAVE, DAI, USDT, USDC và một số stablecoin khác. Nguồn gốc của mô hình tài trợ này xuất phát từ bài đăng trên blog của Vitalik Buterin về sự hợp tác và phát triển với Optimism vào ngày 21/7/2021. Theo đó động lực cho các nhà phát triển cố gắng xây dựng và phát triển dự án đó là phần thưởng sau đó, nó có thể dự trên giá trị tương lai.

Vitalik gợi ý trong bài đăng rằng có thể khó khăn trong giai đoạn đầu của dự án bởi việc đóng góp và tài trợ ít ỏi không đủ để khuyến khích các nhà phát triển. Trở lại với Aave thì token AAVE cũng nằm trong xu hướng giảm chung của thị trường nhiều tháng qua. Do đó đề xuất thưởng cho các thành viên quan trọng tạo động lực lớn trong quá trình phát triển lâu dài.

Trái ngược với điều đó, một vài người đặt vấn đề với sự thiếu minh bạch trong đề xuất:

Tôi ủng hộ đề xuất này, nhưng liệu số tiền lớn có phân phối đúng và đầy đủ cho các thành viên hay không?

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm