Nhiều người nổi tiếng nhận tiền gửi thông qua Tornado Cash

Chưa biết mục đích thực sự của việc này là gì nhưng một số người nổi tiếng như Vitalik Buterin, Brian Armstrong, Steve Aoki, Beeple nhận được một lượng nhỏ ETH gửi thông qua Tornado Cash.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr