EthereumPoW đã không thực hiện bất kỳ cập nhật mã nào cho ứng dụng Geth của mình kể từ đợt fork vào tháng 9 năm ngoái

Theo TheBlock, mạng Ethereum fork ETHW (EthereumPoW) đã không đưa ra bất kỳ cam kết phần mềm nào để cải thiện ứng dụng khách Geth của mình trên GitHub kể từ đợt fork vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù không có cam kết nào được đăng trên GitHub không có nghĩa là có vấn đề, nhưng điều đó có thể cho thấy rằng nhóm EthereumPoW có thể đang gặp phải những thách thức hoặc không cố gắng cải thiện mã Geth.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr