Một số ví đã gửi 4,29 nghìn tỷ SHIB vào Coinbase 1 giờ trước, tương đương khoảng 97,33 triệu USD.

Vào ngày 11 tháng 6, theo giám sát của The Data Nerd, 10 ví đã gửi 4,29 nghìn tỷ SHIB (khoảng 97,33 triệu USD) vào Coinbase một giờ trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr