Nhà phát triển Ordinals: Nông dân Airdrop và người dùng mới sẽ không nhận được Runestone

Nhà phát triển Ordinals, Leonidas, đã đăng trên nền tảng X rằng: “Nông dân Airdrop và một nhóm người dùng mới đến gần đây sẽ không nhận được Runestone, trong khi những người dùng xuất hiện khi chúng tôi đang trải qua thời kỳ đen tối nhất sẽ nhận được Runestone.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr