Nhà đầu tư đã vứt bỏ ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin mười năm trước kiện bãi rác với hy vọng giành được 557 triệu đô la

James Howells, một nhà đầu tư Bitcoin ở xứ Wales, người đã vô tình làm mất 8.000 Bitcoin sau khi ném ổ cứng của mình vào thùng rác mười năm trước, hiện đang đe dọa kiện hội đồng địa phương chịu trách nhiệm quản lý bãi rác và có thể sử dụng biện pháp phá sản của nó khi anh ta hy vọng giành được 557 triệu USD phí pháp lý. Hội đồng thành phố Newport (NCC) đã nhiều lần từ chối yêu cầu đào bới rác và tìm kiếm Bitcoin của James Howells, và Howells đang chuẩn bị kiện hội đồng để ngăn họ thực hiện các công việc khác trên địa điểm này. Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 446 triệu bảng Anh (khoảng 557 triệu USD), một giá trị phù hợp với mức giá cao nhất được ghi nhận của số Bitcoin bị mất của anh ta. Howells đe dọa rằng Hội đồng thành phố Birmingham, nơi vừa tuyên bố phá sản, sẽ không phải là hội đồng Lao động duy nhất thất bại trong năm nay. Howells nói rằng trong 10 năm, anh ấy đã cố gắng bằng mọi cách nhưng họ không hợp tác, nên giờ chúng tôi phải đi theo con đường hợp pháp. Trong thư ngỏ gửi quốc hội vào ngày 4 tháng 9, Howells yêu cầu hội đồng cho phép ông bắt đầu đào đất tại bãi rác trước ngày 18 tháng 9. Ông cũng kêu gọi xem xét lại tính hợp pháp của các quyết định của quốc hội trong suốt vụ việc chôn lấp bitcoin.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights