Coinbase: Việc bán tháo token của FTX sẽ không ảnh hưởng đến thị trường

Theo tin ngày 18/9, theo báo cáo nghiên cứu do Coinbase công bố, do tồn tại nhiều yếu tố giảm nhẹ nên họ tin rằng việc bán tháo token của FTX sẽ không ảnh hưởng đến thị trường. Đầu tiên, việc bán token sẽ không đột ngột gây áp lực bán lớn cho thị trường, vì giới hạn thanh lý trong giai đoạn đầu sẽ chỉ là 50 triệu USD mỗi tuần, sau đó tăng lên 100 triệu USD trong những tuần tiếp theo, báo cáo cho biết. Ngoài ra, David Dương, giám đốc nghiên cứu tổ chức, đã viết rằng việc bán một số token nhất định có sự kiểm soát chặt chẽ và cần phải thông báo trước 10 ngày cho các ủy ban này. Là một phần của kế hoạch trao tặng token, một phần đáng kể nắm giữ SOL của FTX sẽ bị khóa cho đến năm 2025, cũng như một số token khác cần được bán.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights