Người sáng lập Runestone dự đoán Rune tiếp theo đạt vốn hóa thị trường 1 tỷ USD sẽ đáp ứng các điều kiện: không khai thác trước, giới hạn đúc trên 1 triệu

Leonidas, nhà phát triển Ordinals và người sáng lập Runestone, đã chia sẻ trên nền tảng X rằng sẽ có nhiều Rune đạt giá trị vốn hóa thị trường 1 tỷ USD, và DOG chỉ là Rune đầu tiên. Ông dự đoán rằng Rune tiếp theo đạt vốn hóa thị trường 1 tỷ USD sẽ đáp ứng các điều kiện:

  • Rune không được phân phối cho bất kỳ ai trước khi ra mắt chính thức.
  • Rune chưa được tạo ra và lưu trữ trên chuỗi Bitcoin.
  • Tổng số Rune được tạo ra sẽ bị giới hạn ở một con số cụ thể, lớn hơn 1 triệu.

Leonidas cũng tin rằng đây là cách tốt nhất và công bằng nhất để phân phối Rune, bên cạnh việc airdrop miễn phí và công bằng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr